Registrera dig till Sunetdagarna, Växjö, våren 2019

Namn, och e-post är obligatoriska vid anmälan.

Namn:
 
Talare:
 
Organisation:
 
E-postadress:
 
Faktureringsadress (obligatorisk för deltagare på SUSEC-middagen):
OBS! Avbokning senare än 1 vecka innan konferensen kommer att debiteras.
 

Var vänlig notera följande:
SUSEC tar ut en avgift för deltagande i SUSEC-middagen, se susec.se för mer info.
ATI-passen är tillgängliga för dig som är ATI-representant på ditt lärosäte.
-------- Ange vilka av nedanstående du önskar ta del av --------
-------- Måndag --------
M1: Campusnätverk:
 
M2: (Måndag+Tisdag FM) Systemintegration (ATI):
 
M3: Dataskyddsförordningen
 
M4: Utb.stödjande tjänster:
 
Kaffe [måndag FM, för de som kommer tidigt]
 
Lunch [måndag]:
 
Middagsbuffé [måndag]:
 
-------- Tisdag --------
T1: CNaaS open space:
 
T3: Dataskyddsförordningen:
 
T4: Utb.stödjande tjänster:
 
Lunch [tisdag]:
 
G1: Gemensamt:
 
Gemensam middag [tisdag]:
 
-------- Onsdag --------
O1: Identitetshantering:
 
O2: Projektrapportering ITCF:
 
O3: Säkerhet
 
O4: Distribuerad lagring:
 
Lunch [onsdag]:
 
SUSEC-middag [onsdag]:
Notera att detta bara är aktuellt för de som deltar i SUSEC-mötet!
SUSEC tar ut en avgift för deltagande i denna middag. Bindande anmälan!

 
-------- Torsdag --------
To1: Säkerhet:
 
Lunch [torsdag]:
 
-------- Övrigt ----
Önskemål om specialkost.
 
OBS! Detta arrangemang är endast tillgängligt för personal från SUNET-anslutna högskolor/organisationer!

REGISTRERINGEN ÄR NU STÄNGD!