TREFpunkt
LHS
SUSEC

TREFpunkt och SUSEC:s höstmöte
Lärarhögskolan i Stockholm
21-23 oktober 2003

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras vid Lärarhögskolan i Stockholm den 21-23 oktober 2003.

Program

  Tisdag 21 oktober (SUSEC) Lokal: Hus D Sal D3
9:30 Registrering, kaffe Hus K Aula
10:00 Inledning och välkomnande Christina Jonsson (SUSEC), Joakim Kruse (IT-chef LHS)
10:15 IP-telefoni och säkerhet Patrik Lidehäll, Magnus Ahltorp, KTH
11:00 FRA:s verksamhet inom informationssäkerhet Dan Larsson, FRA
12:00 Virusaktuellt och diskussion Bo Melin, UU
13:00 Lunch Restaurant Ellen, Hus K
14:00 Kort om Nytt:
  • SUNET CERT: framtida kursverksamhet (T Wictorin)
  • SUNET CERT: IRT object (T Wictorin)
  • Information om SUSEC:s handboksprojekt (C Jonsson)
  • Samordning av Middlewaretjänster (T Wiberg)
Magnus Taube (SUSEC)
15:00 Kaffe  
15:30 Uppföljning av SUSEC:s spamdag: hur går vi vidare? Olof Eggestig
16:30 Föreningens årsmöte (slut c:a 17:00)  
19:00 Middag på Norra Brunn

  Onsdag 22 oktober (SUSEC) Lokal: Hus K Aula
9:00 Hur man skapar motvikter till mediahysteri om IT-säkerhetsfrågor Johan Mårtensson, SITIC
9:45 Kaffe  
10:15 Säkerhet i SUNET backbone Johan Nicklasson, KTHNOC
11:00 DK-CERTs verksamhet och rutiner, sårbarhetsdatabasen Preben Andersen, DK-CERT
12:00 Lunch Utanför Aulan, Hus K
  Onsdag 22 oktober (TREFpunkt) Lokal: Hus K Aula
11:30 Registrering  
12:00 Lunch Utanför Aulan, Hus K
13:00 Inledning och välkomnande Gun Djerf (TREF)
  Presentation av Lärarhögskolan i Stockholm Astrid Pettersson (prorektor LHS)
  Nätverk på LHS Joakim Kruse (IT-chef LHS)
13:45 Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg (SUNET)
Björn Rhoads (KTHNOC)
14:30 Kaffe  
15:00 Trafikmätningar och användningsenkät Börje Josefsson
16:00 Rundvandring på LHS (slut c:a 17:00) Samling utanför Aulan
18:45 Middag på Golden Hits Kungsgatan 29

  Torsdag 23 oktober (TREFpunkt) Lokal: Hus K Aula
9:00 UNINETT: utvecklingsaktiviteter och status Olav Kvittem (UNINETT)
10:15 Kaffe  
10:45 RadioLAN: råd & dåd Urban Logelius (ip-solutions)
11:30 IPv6: praktiska erfarenheter Ragnar Sundblad, Magnus Ahltorp (KTH)
Johan Nicklasson (KTHNOC)
Hans Wassen, Lars-Owe Ivarsson, Torbjörn Wictorin (UU)
12:00 Rapporter (varav några utförligare)
13:00 Lunch Restaurant Ellen, Hus K
14:00 Rapporter (fortsättning, se 12:00)
14:45 Avslutning  
15:00 Kaffe  

Nätsändning

TREF-delen (inte SUSEC-delen) sänds på nätet.

Anmälan

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Deltagande i SUSEC-delen kostar 500 kr för medlemmar och 900 kr för andra och faktureras i efterhand. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Observera: om du anmäler dig till SUSEC:s och/eller TREF:s kvällsaktiviteter på tisdagen respektive onsdagen och inte avbokar detta senast tisdag 7 oktober så kommer du att faktureras den kostnad som restauranten tar ut vid för sen avbokning.

Anmälningsformuläret är nu stängt.

Lokal information

http://www.lhs.se/trefpunkt9/ finns lokal information (om lokaler, transporter, hotell med mera).

Tillfälligt! Idag måndag 20/10 verkar LHS WWW-server ha problem. En tillfällig kopia av lokalsidorna finns därför på http://indigo.lhs.se/trefpunkt9/.


Synpunkter på denna WWW-sida pratar du med kent@unit.liu.se om.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!