TREFpunkt och SUSECs höstmöte.
Borlänge 29-31 oktober 2002

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Borlänge den 29-31 oktober. Anmälan sker via detta formulär, senast den 17:e oktober. I programmet nedan har SUSEC och TREFpunkt - delarna markerats med olika färg (lila respektive ljusblått).

Tisdag 29 oktober (SUSEC). Lokal S301 (Högskolan)
09:30
Registrering, kaffe
10:00 Inledning och välkomnande Christina Jonsson (SUSEC)
Magnus Höglund (DU)
10:15 Fysisk säkerhet: vad bör vi tänka på? Roberto Söderhäll (Coromatic Datasäkerhet AB)
11:15 PTS incidenthanteringsverksamhet Johan Mårtensson (PTS)
12:00
Lunch
13:00 Informationsoperationer Arvid Kjell (försvarshögskolan)
14:30
Kaffe
15:00 Säkerhet i administrativa system Efter inledning om säkerheten i våra olika administrativa system:
 • Ladok - Gun Djerf, LiU
 • LPW - Johan Bergström, UmU
 • Agresso - Patrik Lidehäll, KTH
 • Prosit - Anders Liljegren, UU
 • Primula - Torbjörn Wictorin, UU
så följer en paneldiskussion om de övergripande problemen.
16:30 Årsmöte (slut c:a 17:00)  
19:00
Middag

Onsdag 30 oktober (SUSEC + TREFpunkt). Teknikdalens Aula
09:00 Kort Om Nytt
 • SwuPKI (Olof Eggestig, UU)
 • Certifikat och applikationer (Olof Eggestig, UU)
 • Högskolans auktorisationstjänst (Roland Hedberg, Catalogix)
10:00
Kaffe
10:15 Spam: måste vi ta emot sådant?
En presentation med utgångspunkt i offentlighetsprincipen. (Slut c:a 11:30)
Kristina Ullgren, universitetsjurist GU
11:45
Lunch (registrering till TREFpunkt startar kl 11:00 utanför aulan)
12:45 Inledning TREFpunkt Kerstin Malmqvist, ordförande TREF.
  Välkommen, presentation av Högskolan i Dalarna.
Leif Borgert, Rektor DU
  Nätverk på Högskolan i Dalarna Magnus Höglund, DU
13:30 [On 5] IETF - Keeping one Internet. Patrik Fältström, Cisco Systems.
14:30
Kaffe
14:50 [On 6] IRC
Mattias Ahnberg, Qbranch (IRC-administratör på EFnet, IRCnet och DALnet).
15:50
Bensträckare
16:00 [On 7] ENUM Patrik Fältström, Cisco Systems.
16:20-17:15 [On 8] BOF om SPAM TREF
19:00
Kvällsaktivitet, middag

Torsdag 31 oktober (TREFpunkt). Teknikdalens Aula
08:30
Guidad rundvandring på (delar av) campus
09:30
Kaffe

09:45

[To 1] IP-telefoni

Talare från SU

11:00 [To 2] Aktuella rapporter:
 • NetNews
 • SunetCert
 • FTP-arkivet
 • Teknikenkäten
 • IPv6
 • Nätmötesprojektet
 
 • Olle Thylander
 • Torbjörn Wictorin
 • Lars-Owe Ivarsson
 • Bengt Gördén
 • Meddelas senare
 • Johnny Widén
12:00
Lunch
13:15 [To 3] Status SUNET och NORDUnet
Hans Wallberg, SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC
Börje Josefsson, SUNET
14:15 [To 4] Teknikerna bakom "Peer-to-peer" Alexander Haväng, Netintact
14:50-15:00
Avslutning

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina hotell- och resekostnader.

Deltagande i SUSEC-delen kostar c:a 900 kr och faktureras i efterhand.

Lokal information:
De lokala arrangörerna har sammanställt en webbsida med information om hotell, hur man hittar etc.

Börje Josefsson/Kent Engström