TREFpunkt och SUSECs vårmöte.
Uppsala 13-14 mars 2002
Program version 2002-03-04 

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till vårens gemensamma träff som arrangeras i Uppsala den 13-14 mars.

Anmälan sker via detta formulär, senast den 7:e februari!!
(Det är den rådande hotellsituationen i Uppsala som styr detta tidiga datum. Så länge det finns platser kvar tas anmälningar emot även efter 7 februari.)

SUSEC anordnar ett möte 12 mars. Du hittar det programmet här. Om du vill delta på det mötet, kom då ihåg att kryssa i detta i anmälningsformuläret!

(hyfsat opreliminärt)Program:


Onsdag 13 mars.
11:00
Registrering
12:00
Lunch
12:45 Inledning Kerstin Malmqvist, ordförande TREF
  Välkommen, presentation av Uppsala universitet Lena Marcusson, prorektor UU
  Nätverk/IT på Uppsala universitet Lars-Elve Larsson, UU
13:30 [On 1] Status SUNET, NORDUnet resp. GigaSunet Hans Wallberg, SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC
Börje Josefsson, LTU
14:10 [On 2] The NorduGRid Project: Building a Grid infrastructure in Scandinavia Balazs Konya, LU
14:45
Kaffe
15:15 [On 3] Optical Networks - Drivers and Enablers Per O. Andersson, Ericsson Optical Networks
 
Bensträckare
16:15-17:15 [On 4] BOF om VPN Kent Engström, LiU
18:00
Kvällsaktivitet + middag
Torsdag 14 mars
08:30
Rundvandring på campus 
09:30
Kaffe
10:00 [To 1] "GigaSnort" - IDS i Gigabitfart
 • Argus och Snort 
 • Hårdvarustöd i Cisco-utrustning för IDS
 • PC-brandväggar i Gigabitfart (1)
 • PC-brandväggar i Gigabitfart (2)
4x20 min (ca)
 • Andreas Östling, SU
 • Lennart Sundström, LTU
 • Torbjörn Wictorin, UU
 • Robert Olsson, SLU, och Hans Wassén, UU
 
Bensträckare
11:30 [To 2] Aktuella rapporter:
 • FTP-arkivet 
 • SunetCert
 • Nätmötesprojektet (ev)
TREF m fl
 • Lars-Owe Ivarsson alt. Andreas Wallin, UU
 • Torbjorn Wictorin, UU
 • ?
12:00
Lunch
13:00 [To 3] Nätuniversitetet Mats Ericson, GD Nätuniversitetet
14:00 [To 4]
 • GRID
 • The NorduGrid Project: The technical details
2x30 min
 • Niclas Andersson, LiU
 • Balazs Konya, LU
15:00
Avslutning

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina hotell- och resekostnader.

Lokal information:
De lokala arrangörerna har sammanställt en webbsida med information om hotell, hur man hittar etc.

Johan Sandfeldt <johan@ki.se>