TREFpunkt och SUSECS höstmöte.
Jönköping 23-24 oktober 2001
Program version 2001-10-15

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till höstens gemensamma träff som arrangeras i Jönköping den 23-24 oktober. Anmälan sker via detta formulär, senast den 15:e oktober!!.

SUSEC anordnar ett möte 22 oktober. Du hittar det programmet här. Om du vill delta på det mötet, kom då ihåg att kryssa i detta i anmälningsformuläret!

Tisdag 23 oktober.
11:00
Registrering
11:45
Lunch
12:45 Inledning. Kerstin Malmqvist, ordförande TREF.
  Välkommen, presentation av Högskolan i Jönköping Claes Wahlbin, Rektor, Högskolan i Jönköping
  Nätverk på Högskolan i Jönköping Lars-Olof Schön
13:30 [Ti 1] Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg, SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC
14:15 [Ti 2] Om adresstilldelningar, domänregistreringar, RIPE-registrer etc. Fredrik Widell, KTHNOC
14:45
Kaffe
15:15

[Ti 3] GigaSunet

Börje Josefsson, LTU
 
Bensträckare
16:15-17:15 [Ti 4] BOF om Gemensamma användardatabaser.  
18:00
Kvällsaktivitet med middag. OBS! Samling i Jönköpings hamn kl. 18:00.

Onsdag 24 oktober
08:30
Guidad rundvandring på campus
09:30
Kaffe

09:45

[On 1] Funderingar och frågor kring GigaSunet.

Hans Wallberg, Börje Josefsson

 
Bensträckare
10:30 [On 2] Trådlöst i SUNET. Lars Aronsson
11:00 [On 3] Bifrost-projektet Robert Olsson, SLU
11:30
Lunch
12:30 [On 4] Aktuella rapporter:
  • FTP-arkivet
  • SunetCert
  • Teknikenkäten
  • LDAP-enkät
  • Nätmötesprojektet
TREF mfl.
13:45
Avslutning

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina hotell- och resekostnader.

Lokal information:
De lokala arrangörerna har sammanställt en webbsida med information om hotell, hur man hittar etc.

Börje Josefsson