TREFpunkt och SUSECS vårmöte.
Lund 22-23 mars 2001
Program version 2001-03-15

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till vårens gemensamma träff som arrangeras i Lund den 22-23 mars. Anmälan sker via detta formulär, senast den 14:e mars.

SUSEC anordnar ett möte 21 mars. Du hittar det programmet här. Om du vill delta på det mötet, kom då ihåg att kryssa i detta i anmälningsformuläret!

Torsdag 22 mars
11:00
Registrering
11:45
Lunch
12:45 Inledning. Kerstin Malmqvist, ordförande TREF.
  Välkommen, presentation av Lunds Universitet.. Boel Flodgren, rektor LU
  Nätverk på Lunds Universitet Jan Engvald, LU
13:30 [To 1] Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg, SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC
14:10 [To 2] GigaSunet Börje Josefsson, LTU
14:30
Kaffe
15:00

[To 3] Om museer på Internet
Nobels e-Museum
TLD .museum etc

.
Linda Andersson, Hans Mehlin
Cary Carp
 
Bensträckare
16:30-17:30 [To 5] BOF om (o-)säkerhet i RadioLAN i universitetsmiljö TREF
18:30
Kvällsaktivitet, middag

Fredag 23 mars
08:30
Guidad rundvandring på (delar av) campus
09:30
Kaffe

09:45

[Fr 1] Om radiosändningar på Internet

Mattias Gustavsson, Musikhögskolan Piteå

 
Bensträckare
10:30 [Fr 2] IPv6 Bengt Gördén, KTHNOC
Svend Nielsen, Ericsson
11:30
Lunch
12:30 [Fr 3] Aktuella rapporter:
  • Lokala knutpunkter
  • SunetCert
  • Teknikenkäten
  • Win2k-rapporten
  • Nätmötesprojektet
  • LAN-gruppen
TREF mfl.
13:45
Avslutning

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina hotell- och resekostnader.

Lokal information:
De lokala arrangörerna har sammanställt en webbsida med information om hotell, hur man hittar etc.

Börje Josefsson