Virtualiseringsseminarium, Karlstad, 14-15 oktober 2010

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till virtualiseringseminarium. Anmälan sker via detta formulär , senast den 30:e september.
Deltagande är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Till Sunets virtualiseringsdagar har vi  bjudit in de 3 stora drakarna
på marknaden för klient-  och servervirtualisering. Citrix, Vmware och
Microsoft. De  kommer presentera  sin syn  på virtualisering  nu och i
framtiden med god tid för frågor efter varje pass.

Första dagen kommer inledas med ett gemensamt pass med Susec, så klart då med virtualisering och säkerhet som fokus. 

Torsdag 14 okt
---------------------
Pass: EM1 
En presentation med fokus på säkerhet och virtualsering

Pass: EM2
Citrix. Ulf Strömgren och Nicklas Isaksson

Fredag 15 okt
-------------------
Pass: FM1
Microsoft. Jonny Andersson

Pass: FM2
VMWare. Markus Eskola

Detta evenemang är en del av SUNETs höst-vecka 2010. Se denna sida för information om lokaler, samt om de övriga arrangemangen under veckan.


Frågor besvaras av Per Nihlén. per snabel-a nordu.net