SUNET-logga

TREFpunkt
SUNET

TREFpunkt + SUSEC vårmöte
Högskolan på Gotland, 12-14 maj 2009

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Visby den 12-14 maj 2009. Anmälan sker via detta formulär , senast den 29:e april. OBSERVERA DOCK ATT HOTELLEN MÅSTE KONTAKTAS TIDIGARE!!!

Program

Varje programavsnitt har sitt eget detaljprogram, som finns på nedanstående länkar.

Anmälan

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. För deltagande i SUSEC-delen tas en avgift ut, se mer på SUSEC-program-sidan. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Lokal information

HGOs informationssida finns information (om lokaler, transporter, hotell med mera).


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se