TREFpunkt och SUSECS vårmöte
Sundsvall 5-6 april 2000

Program version 2000-02-25

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till vårens gemensamma träff som arrangeras på Mitthögskolan i Sundsvall den 5-6 april.
senast den 24 mars.

onsdag 5 april

Gemensamma sessioner. Sal 0102
11:00
Registrering
11:45
Lunch
12:45 Inledning. Kerstin Malmqvist och Christina Johnsson
  Välkommen, presentation av Mitthögskolan. Lennart Bergström
13:10 [On 1] Status SUNET och NORDUnet Hans Wallberg, SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC
13:55 [On 2] Nordunet2 Morten Dahl, Nordunet2
14:40
Kaffe
15:00 [On 3] Tidgivning på Internet i Sverige Kenneth Jaldehag, Statens Provnings- och Forskningsinstitut
15:45 [On 4] Regler för elektroniska signaturer, samt IT-kommissionens Informationssäkerhetsobservatorium. Anne-Marie Eklund Löwinder, IT-Kommissionen
 
Bensträckare
17:00 [On 5] SUNET-regler TREF [On 6] (sal 0111) Elektroniska ID-kort, kring ett projekt vid Mitthögskolan Olof Eggestig, Mitthögskolan
Christina Jonsson, SUSEC
17:30
Avslutning
19:00
Kvällsaktivitet, middag

torsdag 6 april

 
TREF. Sal 0102
(Session A)
SUSEC. Sal 0111
(Session B)
08:30
Guidad rundvandring på Sundsvalls Campus
09:30
Kaffe

10:00

[To 1] Bredband i Sverige. Dagsläge och visioner.

Anne-Marie Eklund Löwinder, IT-Kommissionen

[To 5] Mall för ansvarsförbindelse och webbpolicy/Rättsfall inom IT-brottsligheten. Torbjörn Wictorin, UU/ Lennart Jonsson, SLU
10:45 [To 2] Dynamic Packet Transport Stefan Lindeberg, Cisco [To 6] Policy för incidenthantering och incidentstatistik. Patrik Lidehäll, KTH
11:15 [To 7] IRT och svensk informationscentral för nätsäkerhet.

Anders Beckman, Midcon
Peter Bivesand

11:30 [To 3] TREF:s teknikenkät samt kommande TREFpunkt TREF [To 8] Upphovsrätt till filmer och spel på nätet. Magnus Mårtensson, IFPI Svenska gruppen
12:10 [To 9] Nästa SUSEC-möte. Christina Jonsson.
12:15
Lunch
13:15 [To 4] CA och PKI i SUNET Torbjörn Wiberg, UmU [To 10] IRT i praktiken. Intrångsdetektering, distribuerade attackmetoder, för- och nackdelar med kryptering, konsekvenser för verksamheten. Patrik Lidehäll, KTH
Torbjörn Wictorin, UU
m.fl.
14:00
Avslutning och Kaffe
Kaffepaus
-15:30   [To 10] IRT i praktiken (forts.).

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina hotell- och resekostnader.

Så här hittar man:

Mitthögskolans website www.mh.se med karta över Sundsvalls campusområde.Du kan också titta på Gula sidornas karta över staden. Vi håller till i en byggnad på Åkrokens campus som heter Kornboden.

Boende:

Här finns en lista på hotell i Sundsvall. Bokning och betalning sker direkt till hotellet. De flesta deltagarna kommer att bo på Good Morning Hotel. Ett antal rum finns preliminärbokade där (pris 585 kr). Uppge TREFpunkt som referens när du bokar.

Resor:

Flygankomster Midlanda
Från Luleå: 07:55, 13:00, 17:30, 17:45, 20:40
Från Umeå: 07:55, 13:00, 16:15
Från Stockholm (Arlanda): 09:00, 10:20, 11:40, 14:00

Flygbuss finns bara i anslutning till Stockholmsflygen.
Flygavgångar Midlanda:
Till Luleå: 14:10, 18:00
Till Umeå: 16:35
Till Stockholm (Arlanda): 14:30, 16:30, 18:30

Förfrågningar:
Eva Jonsson, 060-14 87 54

Uppdaterad 2000-02-25 av Börje Josefsson