NSC'08 logo

SUNET TREFpunkt 19

SUNET TREFpunkt 19

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Linköping den 15-16 oktober 2008 som en del av NSC'08 tillsammans med NSC och SUSEC.

Deltagande i TREFpunkt-spåret (inklusive konferensmiddag på onsdagskvällen) är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Spåren NSC'08 Storage och SUSEC höstmöte är avgiftsbelagda. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Lokal för detta spår är Planck, Fysikhuset.

Inspelningar från nätsändningen av mötet finns på http://www.compodium.se/trefpunkt19/

Onsdag 15 oktober

11:00 Registrering börjar för TREFpunkt 19 i Fysikhusets entré
12:00 Lunch på Restaurant Kårallen
13:00 Välkomnande
Helén Dannetun, dekanus LiTH; Gun Djerf, TREF
[presentation]
13:20 Nätverk på LiU
Leif Finmo, LiU
[presentation]
13:45 Global Lambda Networking with GLIF – Serving Demanding Applications Worldwide
Lars Fischer, NORDUnet
[presentation]
14:20 Fika
15:00 Geant 3: nästa generations nätverk i Europa
Lars Fischer, NORDUnet
[presentation]
16:00 Väderprognos - så funkar det!
Per Kållberg, SMHI
[presentation]
17:00 Uppehåll
18:30 Buss från Frimurarhotellet till Flygvapenmuseum
19:00 Konferensmiddag och visning på Flygvapenmuseum

Torsdag 16 oktober

9:00 NyA, LADOK och identitetsfederationer- så hänger det ihop!
Kristina Leve, VHS och Leif Johansson, SU
[presentation] [presentation]
10:15 Fika
10:45 Rapporter
12:00 Lunch på Restaurant Kårallen
13:00 Optisk kodning och modulering
Avid Lemus, Stratalight
[presentation]
14:00 Distribuerad router - centraliserad hantering
Anders Wallerman, Juniper
[presentation]
14:45 Avslutning

nsc08@nsc.liu.se