SUNET-logga

TREFpunkt
SUNET

TREFpunkt + SUSEC vårmöte
Högskolan i Borås, 17-19 april 2007

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Borås den 17-19 april 2007. Anmälan sker via detta formulär , senast den 10:e april. OBSERVERA DOCK ATT HOTELLEN MÅSTE KONTAKTAS TIDIGARE!!!

Program

Varje programavsnitt har sitt eget detaljprogram, som finns på nedanstående länkar.

Anmälan

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. För deltagande i SUSEC-delen tas en avgift ut, se mer på SUSEC-program-sidan. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Lokal information

http://www.hb.se/tp16/ finns lokal information (om lokaler, transporter, hotell med mera).


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se