SUNET-logga

TREFpunkt
SUNET

TREFpunkt + SUSEC höstmöte
Chalmers + GU, Göteborg, 19-21 oktober 2004

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) och SUSEC inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Göteborg den 19-21 oktober 2004. Chalmers datanätsgrupp svarar för administrationen och GUs IT-avdelning svarar för tekniken. Anmälan sker via detta formulär , senast den 11:e oktober.

Program

Varje programavsnitt har sitt eget detaljprogram, som finns på nedanstående länkar.

Anmälan

Deltagande i TREFpunkten är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. För deltagande i SUSEC-delen tas en avgift ut, se mer på SUSEC-program-sidan. Var och en betalar också sina egna hotell- och resekostnader.

Lokal information

http://www.cdg.chalmers.se/TP11/index.html finns lokal information (om lokaler, transporter, hotell med mera).

Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se