Logga

SUNET-dagarna nr 11
GU, Göteborg, 6-9 oktober 2014

Logga

Översikt över veckan, samt information om anmälan etc - se här:

Detaljprogram - måndag 6 okt:

Pass Måndag 6 okt 

Lunch
Em1 13:00-14:30 CLAN [Sal Wallenberg]: Streaming.
 • Uppdatering nytt nationellt nät - Börje Josefsson, SUNET
 • Nu är det kört, IPv4-adresserna är slut, vad gör vi nu? - Per Nihlén, SUNET
 • Senaste nytt om eduroam - Anders Nilsson, UmU
E-mötargruppen [Sal Ljusvåg]:
 • Mediatjänster på GU. Infrastruktur, tekniska och organisatoriska lösningar).
LADOK+Inkubator [Sal Lyktan]:
 • Välkomna och inledning - Per och Ulrika.
  • Vad händer i SUNET Inkubator?
  • Vad händer i Ladok?
 • SWAMID/EduID - Hans Nordlöf
 • Identity and Access Management på LU - Eskil Swahn
 • Grupper, behörigheter och integrationer på GU - Maximiliano Lubian

Kaffe
Em2 15:00-17:00 CLAN: Streaming.
 • Open Community Cloud - Martin Milnert, IPnett
 • Customer separation and encryption in the open cloud - Jakob Schlyter, Kirei
E-mötargruppen:
 • SUNETs mediatjänster; Status och erfarenheter hittills.

LADOK+Inkubator:
 • Information från Ladokkonsortiet
  • Information om testprocesser i samband med acceptanstest - Jonas Brorsson
  • Aktuell status för framtagande av gemensam drift - Erik Wallenberg Bondesson
  • Resultathantering i Ladok3 - Ola Ljungkrona
 • Inomhusnavigering - Michal Gram
Kväll
Middagsbuffé

Detaljprogram - tisdag 7 okt:

Pass Tisdag 7 okt
Fm1 09:00-10:15 CLAN [Sal Wallenberg]: Streaming.
 • Konsten att förbättra ditt WiFi. Designtips och frågor kring mätsystem. - Herr Nilsson mfl.
E-mötargruppen [Sal Ljusvåg. Grupprum Ljusvåg och Mikrovåg]:
 • SUNETs mediatjänster, fortsättning från gårdagen.
LADOK+Inkubator [Sal Lyktan]:
 • Referensarkitektur inom U/H - Ola Ljungkrona, Per Hörnblad
 • Förnyad testverksamhet i NyA - Reijo Soreus

Kaffe
Fm2 10:45-12:00 CLAN: Streaming.
 • Sammanfattning och frågor kring trådlösa nät.
 • Grisfesten - Cisco gifter ihop sin ASA-plattform med SNORT - Stefan Jarlegren.
E-mötargruppen:
 • Status SUNET Connect; Version 9.3 och framöver.
 • Status SUNET MCU; Erfarenheter från kunder.
LADOK+Inkubator:
 • Projektet krypteringstjänster - Joakim Nyberg
 • Projektet Grupphantering - Therese Söderlund, Helena Sandström
 • Hur man ersätter SAML med OpenID Connect. Om det går - vill vi? - Roland Hedberg.
 • Summering och Avslutning - Per och Ulrika.

Lunch
Em1 13:00-14:30 CLAN:
 • Grisfesten del 2 - Cisco gifter ihop sin ASA-plattform med SNORT - Stefan Jarlegren.
E-mötargruppen:
 • E-mötardagar i fortsättningen? Mediadagar eller annat? Gruppdiskiussioner.


Kaffe
Em2 15:00-17:00
Gemensamt [Sal Wallenberg]: Streaming.
 • Välkommen - Pam Fredman, Rektor, GU
 • IT och lärande - perspektiv och förhållningssätt - Annika Lantz-Andersson, GU.
 • Statusuppdatering SUNET - Börje Josefsson, Per Nihlén, Leif Johansson.
Kväll Gemensam aktivitet och middag för alla

Detaljprogram - onsdag 8 okt:

Pass Onsdag 8 okt
Fm1 09:00-10:15
ATI [Sal Ljusvåg]
 • Ladok3 med systemintegrationsfokus - Mikael Berglund
SUSEC [Sal Wallenberg]
 • Inledning - Anne-Marie Achrenius, SUSEC
 • Infosäk@GU - Carin Norlin, Fredrik Aspgren GU IRT
 • Hästforskning med fysik och teknik Maria Sundin, GU

Kaffe
Fm2 10:45-12:00
ATI
 • Diskussioner rörande lokala Ladok3-integrationer
 • Referensarkitektur - ATI task force
SUSEC
 • En hotfull världs agerande - Ulv Rhodin, SÄPO

Lunch
Em1 13:00-14:30
ATI
 • forts. referensarkitektur
 • Erfarenhetsutbyte - problem och lösningar.
SUSEC
 • Säkerhet vid MAX IV, en övergripande presentation - Krister Larsson, MAX IV, Lund
 • Säkerhetslösningar vid MAX IV ur ett nätverksperspektiv - Andreas Mattsson, MAX IV, Lund
 • Om hur LUNARC blev hackat - Jonas Lindemann, LUNARC, Lund

Kaffe
Em2 15:00-17:00
ATI
 • forts. efrarenhetsutbyte
 • Avslutning
SUSEC
 • Diskussion om skyddande av forskningsdata och samtidigt enkel åtkomst av densamma, etc. - MAX IV-, LUNARC- och SUSEC-deltagare
 • SUSEC årsmöte
Kväll
Middagsbuffé Paus

SUSEC-middag

Detaljprogram - torsdag 9 okt:

Pass Torsdag 9 okt
Fm1 09:00-10:15
SUSEC [Sal Wallenberg]:
 • Industrispionage som företeelse. Vad är det? Vilka är aktörerna? Hur arbetar man operativt? - Andre Catry, Bitsec
 • Kort om Nytt
  • Handboken - Patrik Lidehäll
  • Rapport SUNET CERT - Torbjörn Wictorin
  • Info- och IT-säk i samband med upphandling - Niklas Nikitin

Kaffe
Fm2 10:45-12:00
SUSEC:
 • En dag på SUNET-CERT och framtida tjänster   -  Nils Byström, SUNET-CERT

Lunch
Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se