Logga

SUNET-dagarna
MIUN, Östersund, 15-18 april 2013

Logga

Översikt över veckan, samt information om anmälan etc - se här:

Detaljprogram - måndag 15 april:

Pass
Måndag 15 april

Kaffe
Fm2 10:45-12:00 WLAN-gruppen [Sal G1352]:
 • Herr Nilsson & MIUN folk välkommnar er alla
 • Tomas Harglin med flera från Aruba networks talar om 802.11u (Passpoint) 802.11ac (uppföljaren till 802.11n).


Lunch
Em1 13:00-14:30 WLAN-gruppen [Sal G1352]:
 • Aruba networks del 2 med bland annat Bonjour GW demo


Kaffe
Em2 15:00-17:00 WLAN-gruppen [Sal G1352]:
 • Cisco visar nya produkter/roadmaps 802.11u och 802.11ac (Peter Jerhamre , Cisco)
 • Herr Nilsson sammanfattar och avslutar
E-mötargruppen [Sal G1351]:
 • E-möten@MIUN – Keith Bryant, Birgitta Hemmingsson, MIUN
 • LMS-Connect integration, Thorkild Jenssen, DeIC (via connect)
 • Nya tjänster kring Connect - Erik Kikkenborg, NORDUNET, Markus Schneider, SUNET
 • Connect News- Peter Ryce, Adobe
Kväll
Middagsbuffé


Detaljprogram - tisdag 16 april:

Pass
Tisdag 16 April
Fm1 09:00-10:15 WLAN-gruppen [Sal F214]:
 • Mer med Peter Jerhame (del 2)
 • Kort internt möte WLAN-gruppen med eduroamfrågor samt eventuella övriga frågor
E-mötargruppen [Sal G1351]:
 • MediaSite pilotprojekt – Hugo Landgren, Chalmers (via connect)
 • Mediestrategi vid Høgskolen i Nord-Trøndelag - Kay Morten Myrbekk, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norge

Kaffe
Fm2 10:45-12:00 WLAN-gruppen och TREFpunkt [Sal F214]:
 • Tom Ivar Myren från Uninett presenterar hur man driftar eduroam och andra trådlösa projekt i Norge
 • NSI - current status; Jerry Sobieski, NORDUnet. Streaming.
E-mötargruppen [Sal G1351]:
 • Gruppdiskussioner – Jan Nyström, Markus Schneider

Lunch
Em1 13:00-14:30 TREFpunkt [Sal F214]: Streaming.
 • Decoding SDN, Juniper View - Peter Lundqvist, Juniper Networks.
 • TeraStream, Ett mordernt sätt att bygga en nationell infrastruktur - Peter Löthberg.
E-mötargruppen [Sal G1351]:
 • Gruppdiskussioner, forts.
 • Sammanfattning av gruppdiskussionerna och utblick – Markus Schneider

Kaffe
Em2 15:00-17:00
Gemensamma sessioner [Sal F214] Streaming.
 • Välkommen - Håkan Wiklund, professor och vice rektor Mittuniversitetet
 • Presentation - Maria Häll, föreståndare SUNET
 • Aktuellt i SUNET - Börje Josefsson, SUNET
Rapporter:
 • SUNET Emailfilter - Börje Josefsson, SUNET
 • SUNET CERT - Thomas Stridh, UU
 • Box - Einar Blåberg, Chalmers
 • TCS (Terena Certificate Services) - Kent Engström, LiU
Kväll
Paus
Gemensam middag för alla


Detaljprogram - onsdag 17 april:

Pass
Onsdag 17 april
Fm1 09:00-10:15
Gemensamma sessioner [Sal F214] Streaming.
 • Du kör väl det säkra eduroam? Anders Nilsson, UmU
 • Ladokkonsortitet - Ulrika Ringeborn och Jonas Brorsson
  Information från SUNET Inkubator - Per Hörnblad och Maria Valtersson
 • SUNETs medietjänster – Markus Schneider, Jan Nyström

Kaffe
Fm2 10:45-12:00
Gemensamma sessioner [Sal F214] Streaming.
 • Nationell Student-IdP. eduID.se, Valter Nordh, SUNET
 • ITHU -Ditt nätverk i IT-djungeln, Åsa Forsberg, ITHU ordf.
 • COAP - den felande länken for IoT, Robert Olsson, UU/KTH

Lunch
Em1 13:00-14:30 SUSEC [Sal F214]:
 • Inledning, Torbjörn Wictorin, Kjell Nymo
 • Skyddade personuppgifter - skydd, loggning och uppföljning, Olof Eggestig
 • BoF:ar:
  • Regler för mobila enheter - Patrik Lidehäll
  • Myndighetsdata på bärbara enheter - Aniss Nazerian
  • Framtida SUSEC-möten - Torbjörn Wictorin
  • Anmäl fler förslag till susec@sunet.se
LADOK+Inkubator [Sal F234]:
 • Välkomna och Inledning (Per och Ulrika)
 • Deployment av klientdatorer (Mattias Pantzare)
 • Information från SWAMID (Valter Nordh)     
 • SAML2 testverktyg (Roland Hedberg)
ITHU [Sal G1351]:
 • Mittuniversitetet presenterar:
 • Projekt om M-learning.
 • Hur LRC arbetar

Kaffe
Em2 15:00-17:00 SUSEC [Sal F214]:
 • BoF:ar (forts)
 • Introduktion till mobilforensik, Anders Ehnbom
LADOK+Inkubator [Sal F234]:
 • Delprojektet "Ändamålsenlig drift" (Jonas Brorsson)
 • Information från Ladok3-projektet (Bosse Sehlberg och Ola Ljungkrona)
  • Autentisering och behörighet
  • REST och Atom feeds
  • Informationskonverteringen
ITHU [Sal G1351+G1321]:
 • Presentation av SUNET survey
 • Arbetsgrupperna jobbar
Kväll
Paus
Middagsbuffé
SUSEC-kvällsaktivitet


Detaljprogram - torsdag 18 april:

Pass
Torsdag 18 april
Fm1 09:00-10:15 SUSEC [Sal F214]:
 • Kort om Nytt
  • Handboken - Christina Jonsson
  • Rapport SunetCert - Torbjörn Wictorin
  • Anmäl fler punkter till ordförande
 • Sakernas säkerhet. Nu börjas det.., Robert Olsson,Uu/KTH
LADOK+Inkubator [Sal F234]:
 • Information om Inkubatorprojektet 2-faktorautentisering (Joakim Nyberg)
 • Step-up Authentication as a Service (Joost van Dijk)
ITHU [Sal G1351]:
 • ITHU möte

Kaffe
Fm2 10:45-12:00 SUSEC [Sal F214]:
 • Rapport från BoF:ar
 • Skrivarsäkerhet, Patrik Lidehäll, KTH
 • Konton på vift, phishing: Patrik Lidehäll,  Per-Erik Persson  KTH
 • Säkerhetsläget: Torbjörn Wictorin, SUNet CERT
LADOK+Inkubator [Sal F234]:
 • Smart migrering av Lync (Arne Vedefors)
 • Integration: Examensprogress med stöd av SSIS (Ola Ljungkrona)
 • Information från UHR (Reijo Soreus)
 • Summering och avslutning (Per och Ulrika)
ITHU [Sal G1351]:
 • Certifiering av uppkopplade lärosäten, Anders Söderholm, rektor, MIUN
 • Diskussionspass om IT-pedagogik och kvalitet

Lunch
Em1 13:00-14:30 SUSEC [Sal F214]:
 • Polisanmäla eller ej?, Johannes Hassmund, Patrik Lidehäll
 • Kvantkrypto, Jan-Åke Larsson,LiU

ITHU [Sal G1351]:
 • Demo Sunet survey
 • Studentportaler

Kaffe
Em2 15:00-16:30
ITHU [Sal G1351]:
 • Läget för LADOK  3
 • Korta rapporter från arbetsgruppernaFrågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se