Logga

SUNET-dagarna nr 8
MIUN, Östersund, 15-18 april 2013

Logga

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till SUNET-dagarna, denna gång till Mittuniversitetet i Östersund. För de som vill kanske detta kan kombineras med en färd nedför skidbackarna i Åre (se mer om detta på MIUNs informationssida nedan)?

ITHU och SUSEC tar ut en liten avgift för sina delarrangemang. I övrigt är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

Programmet består av ett antal delarrangemang, där varje delarrangör har ordnat sitt eget detaljprogram.

Förkortning inom [xx] refererar till veckoöversikten nedan.

[LA+IN] LADOK+SUNET Inkubator
[WLAN] WLAN-gruppen
[ITHU] IT i högre utbildning
[Emöt] SUNET E-mötarmöte
[TP] TREFpunkt [SUSEC] SUSECs vårmöte

Veckoöversikt:

Pass
Måndag 15 april
Tisdag 16 April
Onsdag 17 april
Torsdag 18 april
Fm1 09:00-10:15
WLAN
Emöt
Gemensamt
SUSEC
LA+IN ITHU
Kaffe
Fm2 10:45-12:00 WLAN

WLAN+TP
Emöt
Gemensamt
SUSEC
LA+IN ITHU
Lunch
Em1 13:00-14:30 WLAN

TP
Emöt
SUSEC
LA+IN
ITHU
SUSEC

ITHU
Kaffe
Em2 15:00-17:00 WLAN
Emöt
Gemensamt
SUSEC
LA+IN ITHU
ITHU
Kväll
Middagsbuffé
Paus
Paus
Middagsbuffé

Gemensam middag för alla
SUSEC-
kvällsaktivitet

Detaljerat program:

denna sida finns detaljerat program för veckan.

Anmälan:

Anmälan sker via detta formulär, senast den 8 april. Observera dock att en del hotell måste bokas tidigare!

Lokal information:

MIUNs informationssida finns information om lokaler, transporter, hotell med mera. Om du har behov av specialkost etc så kontakta någon av deras kontaktpersoner som framgår av den sidan.


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se