logga
TREFpunkt

TREFpunkt 26, Västerås, 28-29 mars 2012

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Västerås. Anmälan sker via detta formulär , senast den 16:e mars.
Deltagande är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

  Detta är en del av SUNETs vårvecka 2012  
  Onsdag 28 mars Lokal: Alfa
12:00 Lunch  
13:00 Inledning och välkomnande Marie Fryklöf, ordf. TREF
  Presentation av Mälardalens Högskola Annika Tjernström, MDH
13:20 Tieto-haveriet i höstas, vad kan vi lära oss av det? Fia Ewald, Senior advisor, MSB
14:05 Internationell utblick - GEANT Per Nihlén, NORDUnet
14:40 Kaffe  
15:00 SUNETs strategi 2012-2014 Börje Josefsson, SUNET
15:45 Kommunikation mellan inbyggda system Mats Björkman, professor, MDH
16:15 SUNETs nya synkroniseringstjänst Jørgen Qvist, NORDUnet
17:00 Slut dag 1  
18:30 Kvällsaktivitet  

  Torsdag 29 mars Lokal: Alfa
09:00 Rapporter mm
  • Status SUNET och NORDUnet
  • SUNET-CERT
  • SWAMI
  • Sunet MDS
  • TCS
 
  • Börje Josefsson, Jørgen Qvist
  • Torbjörn Wictorin
  • Mikael Berglund
  • Johan Berggren
  • Kent Engström
10:00 Inledning inför gruppdiskussioner Marie Fryklöf, ordf. TREF
10:15 Kaffe  
10:45 Gruppdiskussioner med anknytning till SUNET-strategin
Lokaler: Alfa, Ypsilon och R2-025
Alla
11:30 Redovisning av gruppdiskussionerna Alla
12:00 Lunch
13:00 Tekniken bakom mobilt Internet (3G, 4G) Niclas Wiberg, Ericsson
13:45 Avslutning  

Nätsändning

Föredragen ovan kommer att sändas på nätet på denna länk

Detta evenemang är en del av SUNETs vårvecka 2012. Se denna sida för information om lokaler, samt om de övriga arrangemangen under veckan.


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se