logga
TREFpunkt

TREFpunkt 24, Luleå, 13-14 april 2011

SUNETs tekniska referensgrupp (TREF) inbjuder personal från SUNET-anslutna högskolor och organisationer till gemensam träff, som arrangeras i Luleå. Anmälan sker via detta formulär , senast den 4:e april.
Deltagande är gratis för deltagare från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Program

  Detta är en del av SUNETs vårvecka 2011  
  Onsdag 13 apr Lokal C305
12:00 Lunch  
13:00 Inledning och välkomnande Marie Fryklöf, ordf. TREF
  Presentation av LTU Staffan Sarbäck, förvaltningschef LTU
13:30 The Finnish Green Flagship Data Center
Presentationen hålls på Engelska
Pekka Palin, CSC
14:30 Kaffe  
15:00 iRoad - en väg med nätverk Arne Gylling och Evgeny Osjpov, CDT, LTU
15:40 Utmaningen med att bygga optiska nät i Sverige Magnus Rådahl
16:20 Certifikat i DNS Jakob Schlyter, Kirei
17:00 Slut dag 1  
18:50 Bussavgång från Kulturens Hus till kvällsaktivitet
OBS, Ny tid och plats!
 

  Torsdag 14 apr Lokal C305
09:00 Rapporter mm
 • Status SUNET och NORDUnet
 • SUNET-CERT
 • SWAMI
 • SWAMID
 • TCS
 • SUNET-Connect användargrupp
 
 • Hans Wallberg, Per Nihlén
 • Torbjörn Wictorin
 • Mikael Berglund
 • Valter Nordh
 • Kent Engström
 • Johnny Widén
10:15 Kaffe  
10:45 Project Moonshot
Presentationen hålls på Engelska via videolänk
Josh Howlett, JANET
11:30 SUNETs nya tjänster Hans Wallberg, SUNET
Leif Johansson, NUNOC
12:00 Lunch
13:00 How p2p streaming solves the video distribution problem Andreas Dahlström, MPS Broadband
13:45 Central utskriftshantering som en outsourcad tjänst Patrick Harlin, ITS, LTU
14:10 Vad har IPnett och Juniper att erbjuda Universitet och Högskolor? Johan Lagermalm + Björn Lindman, IPnett
14:30 Avslutning och Kaffe  

Nätsändning

Föredragen ovan kommer att sändas på nätet på denna länk

Detta evenemang är en del av SUNETs vår-vecka 2011. Se denna sida för information om lokaler, samt om de övriga arrangemangen under veckan.


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se