Logga

Sunetdagarna nr 15
HB, Borås, 10-13 oktober 2016

Logga

Översikt över veckan, samt information om anmälan etc - se här:

Detaljprogram - måndag 10 oktober:

Pass Måndag 10 oktober
Fm2:
10:45-12:00


ATI [Sal Galleriet]:
 • Inledning
 • Ladok3 i ett integrationsperspektiv samt diskussioner.

Lunch (Restaurang "The Company")
Em1 13:00-14:30 CLAN [Sal Vestlinden A+B]: Streaming.
 • Läget i SunetC - Börje Josefsson, Stefan Liström, SUNET
 • Hur man bygger världens största LAN-party - Daniel Wennberg
ITHU/Media [Sal Vestlinden C + Garfveriet]:
 • Spår 1: ITHU
  • Välkommen
  • Digitala lär- och examinationsformer vid Textilhögskolan - Christina Svensson, HB
  • Extra årsmöte inklusive kaffe
  • Digital examen, LMS, Mediagruppen
  • Studiebesök Handelslabbet, HB
 • Spår 2: Media
  • Välkommen och introduktion
   Status Sunet Connect, Sunet Play, aktuell upphandling e-mötestjänst/LMS, gallring av media i Playtjänsten
  • Roadmap/news Kaltura(Play), Tom Schemer (Kaltura)
ATI [Sal Galleriet}:
 • Fortsättning Ladok3
 • IAM - Markus Jardemalm
 • iPaas; integrationsplattformer i molnet  - Åke Andersson

Kaffe (Utanför Vestindien)
Em2 15:00-17:00 CLAN: Streaming.
 • Praktiska saker inför inkoppling och övergång till nya nätet - Fredrik Korsbäck Magnus Bergroth, SUNET
 • Felanmälan och tickethantering, Jonny Lundin, NUNOC
ITHU/Media:
 • Spår 1: ITHU
  • Digital examen, LMS, Mediagruppen
  • Studiebesök Handelslabbet, HB
 • Spår 2: Media
  • Roadmap/news Kaltura(Play), Tom Schemer (Kaltura)
ATI:
 • Säkerhetsarbete i arkitektur - Niklas Löfgren
 • Masterdatahantering - Johan Peterson
 • Stadsplan för lärosäten och koppling till referensarkitektur - Ola Ljungkrona
 • Gruppdiskussioner

Kväll
Middagsbuffé (Restaurang "The Company")

ITHU world Pub. Se http://ny.ithu.se/ithus-hostinternat/

Detaljprogram - tisdag 11 oktober:

Pass Tisdag 11 oktober
Fm1 09:00-10:15 CLAN [Sal Vestindien A+B]: Streaming.
 • Konsten att få Cisco ISE att funka med eduroam - Jonas Karlsson MDH
 • NextGen Campus LAN - Marcus Backrud och Tomas Harglin  HP/Aruba
ITHU+Media [Sal Vestindien C]:
 • Workshop (best practice) med bidrag från kunderna
ATI [Sal Galleriet+Garfveriet]:
 • Workshops i två spår
  • Modellering
  • Erfarenhetsutbyte

Kaffe (Utanför Vestindien)
Fm2 10:45-12:00 CLAN: Streaming.
 • NextGen Campus LAN - Björn Ehn + Emil Heehrle,  Cisco
 • Rapport om tekniska ref-gruppens vidare arbete
ITHU+Media:
 • Workshop / frågestund gällande mediatjänsterna
 • Gemensam avslutning och sammanfattning
ATI:
 • Forts workshop
 • Avslutning

Lunch (Restaurang "The Company")
Em1 13:00-14:30 Gemensamt [Sal Vestindien A+B+C]: Streaming.
 • Väkommen till HB - Björn Brorström, Rektor
 • SUNET, NORDUnet, GÉANT mm - Maria Häll, SUNET
 • Statusrapport SUNET (inkl. nya nätet) - Börje Josefsson, SUNET
 • Sunets nya tjänster mm - Leif Johansson, SUNET
 • SWAMID AL2 och Ladok - Valter Nordh, SWAMID

Kaffe (Utanför Vestindien)
Em2 15:00-17:00
Gemensamt: Streaming.
 • IT vid Högskolan Borås - Per Nilsson, IT-chef, HB
 • Multistakeholderism in Internet Governance: Promises and Perils - Jan Aart Scholte, GU
 • Statusuppdateringar från Sunets systemförvaltare
 • SunetC betraktelser - Börje Josefsson, SUNET
Kväll Gemensam aktivitet och middag för alla. (Navet Science center)

Detaljprogram - onsdag 12 oktober:

Pass Onsdag 12 oktober
Fm1 09:00-10:15 SUNET molntjänster uppdatering [Sal Vestindien C]
 • BAAS, IAAS, AAAS, StAAS, ASAAS - Peter Blaschke, SUNET
SWAMID  [Sal Garfveriet]
 • Välkommen - Valter Nordh, SUNET
 • Använda ADFS som identitetsutgivare till SWAMID
  • scriptad automatisk administration
  • SAML-gateway framför ADFS

SUSEC [Sal Vestindien A+B]
 • Inledning - Anne-Marie Achrenius, SUSEC
 • Informationssäkerhet vid Högskolan i Borås - Mikael Furth, Christian Mohr, HB
 • Kommunikation med och mellan medicinska implantat samt "Personal Area Networking" - Ferreira Gonzalez, HB

Kaffe (Utanför Vestindien)
Fm2 10:45-12:00
Träffa din systemförvaltare [Sal Vestindien C]
 • Träffa Sunets systemförvaltare och diskutera tjänsterna.
SWAMID
 • forts.
SUSEC
 • Process/metod för Verksamhetsanalys inkl risk- och sårbarhetsanalys - Benita Falenius, SU

Lunch (Restaurang "The Company")
Em1 13:00-14:30
LADOK+Inkubator [Sal Vestindien C]
 • Välkomna och Inledning - Per och Ola
 • Inkubatorprojektet Stadsplan för lärosäten - Hur ser resultatet ut och hur kan det användas? - Ola Ljungkrona
 • Integrationsplattform tar form på MIUN - Rapport från arbetet med att implementera en ny integrationsplattform inför införandet av nya Ladok.  - Ove Olander
 • Modellering av arkitektur vid LU - Varför är arkitekturmodellering viktigt och hur kan det stödja verksamheten? - Niklas Löfgren
SUSEC
 • Nya metoder för att upptäcka och förhindra dataläckage (exfiltration) - Jonas Lejon, Senior IT Security Specialist på Triop
 • Kort om Nytt
  • Handboken - Patrik Lidehäll, KTH

Kaffe (Utanför Vestindien)
Em2 15:00-17:00
LADOK+Inkubator
 • Erfarenheter från pågående integrationsarbeten i nya Ladok - Mikael Berglund
 • Paneldiskussioner om utmaningar och framtidsvisioner med IT-chefer från GU, Chalmers, MAH och SLU. Moderator Leif Lagebrand.
SUSEC
 • Utökat praktiskt samarbete inom informationssäkerhet - Jesper Wokander, MAH
 • Nationellt it-brottscentrum, Polisens satsning mot it-brott     - Talare från Nationella operativa avdelningen, Polisen
 • Bensträckare
 • 17:00-17:30 SUSEC årsmöte
Kväll
Middagsbuffé (Pumphuset) Paus

19:00 SUSEC-middag

Detaljprogram - torsdag 13 oktober:

Pass Torsdag 13 oktober
Fm1 09:00-10:15
LADOK+Inkubator [Sal Vestindien C]:
 • På gång i konsortiet och Ladok3-projektet - Mauritz Danielsson
 • Information från UHR:
  • Byggsystem för NyA - Mattias Andersson
  • Användning av Docker i NyA - Jonas Andersson
SUSEC [Sal Vestindien A+B]:
 • Det här med säkerhet: Att skydda sina möjligheter att göra sitt jobb - Jonas Landgren, Chalmers
 • Rapport SUNET-CERT

Kaffe
Fm2 10:45-12:00 LADOK+Inkubator
 • Inkubatorprojektet - Integrationsplattformar i molnet, iPAAS - Åke Andersson
 • Molnet - Exempel på användning av Azure vid BTH
 • Inkubatorprojektet - Administration av mobiler och datorer med Microsofts verktyg i molnet  - Leif Lagebrand
 • Summering och avslutning - Per och Ola

SUSEC:
 • Informationssäkerhet: krav, behov och verklighet - Fia Ewald

Lunch
Em1 13:00-14:00
SUSEC:
 • Informationssäkerhet - forts. Workshop - Fia Ewald
 • Avslutning - Anne-Marie Achrenius, SUSEC


Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se