SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 3 2006

Sett till antalet störningar så har detta kvartal varit mycket lugnare än föregående kvartal. Avbrottstiden är också mycket lägre, så det märks att hösten börjat komma, och grävmaskinerna lugnat ner sig igen... På transmissionssidan så är det i stort sett bara en förbindelse som drabbats av några längre fel.

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
9 st 13:47
2 st 01:07
12 st 14:54
22 st 3d 15:31
Access-förbindelser (Telia)
1 st 0:01
1 st 0:01
6 st 13:04
Routrar i stomnätet
1 st
 
 
1 st
Accessroutrar
1 st
 
 
0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 40 minuter för Uppsala Universitet och SLU. 0 minuter för övriga.

Hans Wallberg