SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 2 2006

Sett till antalet störningar så har detta kvartal fler sådana än föregående kvartal. Avbrottstiden är också mycket högre, så det märks att tjälen gått ur jorden och grävmaskinerna kommit igång igen...

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
18 st 3d 11:38
4 st 03:52
22 st 3d 15:31
15 st 42:05
Access-förbindelser (Telia)
5 st 13:17
1 st 00:25
6 st 13:42
3 st 06:03
Routrar i stomnätet
1 st
 
 
3 st
Accessroutrar
0 st
 
 
0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Utöver avbrotten ovan så har den ena förbindelsen mellan Luleå och Kiruna drabbats av intermittenta störningar under stora delar av detta kvartal. Felet yttrade sig i att det blev s.k. bitfel som gjorde att datatrafiken stannade under några sekunder åt gången. Felet spårades efter mycket felsökningsarbete till Telias DWDM-system på sträckan.

De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Hans Wallberg