SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 1 2006

Sett till antalet störningar så har detta kvartal färre sådana än föregående kvartal.. Om man däremot tittar på avbrottstiden så är det här kvartalet ungefär som det föregående. Några saker vill jag kommentera:

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
11 st 39:39
4 st 02:26
15 st 42:05
25 st 38:50
Access-förbindelser (Telia)
3 st 06:03
0 st 00:00
3 st 06:03
4 st 00:28
Routrar i stomnätet
3 st
 
 
0 st
Accessroutrar
0 st
 
 
0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Konstigt nog så var de oplanerade avbrotten ovanligt långa det här kvartalet (eller så är det så att vi inte haft så många av de "vanliga" små-avbrotten som vår leverantör har så svårt att förklara). De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Hans Wallberg