SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 4 2005

Sett till antalet störningar så har detta kvartal fler sådana än föregående kvartal, som jag sa var det störningsfriaste vi haft sedan GigaSunet togs i drift. Om man däremot tittar på avbrottstiden så är det här kvartalet bättre, det har alltså varit relativt många, men korta avbrott. Några saker vill jag kommentera:

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
16 st 33:47
9 st 04:42
25 st 38:50
13 st 49:09
Access-förbindelser (Telia)
3 st 00:02
1 st 00:26
4 st 00:28
2 st 00:10
Routrar i stomnätet
0 st
 
 
0 st
Accessroutrar
0 st
 
 
1 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 9 av dom dom oplanerade avbrotten var kortare än 5 minuter. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Hans Wallberg