SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 3 2005

Sett till antalet störningar så är detta kvartal ännu lugnare än föregående kvartal, som jag sa var det störningsfriaste vi haft sedan GigaSunet togs i drift. Om man däremot tittar på avbrottstiden och förhållandet planerade/oplanerade avbrott så kan man nog ana att en del grävmaskiner varit framme under sommaren. Några saker vill jag kommentera:

Erfarenheten har lärt oss att det tar i storleksordningen 7-10 timmar att laga ett stort kabelavbrott. I vissa fall tar det ännu längre, om det är besvärliga förhållanden eller om det sker på otillgängliga ställen. En nätdesign som bygger på redundans och diversitet är alltså helt nödvändig om man vill ha hög tillgänglighet. 10 timmars avbrott per år är "bara" 99% tillgänglighet, och numera brukar man ju prata om 99,99 eller mer.

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
11 st 48:01
2 st 01:08
13 st 49:09
22 st 17:50
Access-förbindelser (Telia)
1 st 00:01
1 st 00:09
2 st 00:10
2 st 01:19
Routrar i stomnätet
0 st
2 st
Accessroutrar
1 st 1 dygn (*)
4 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

(*) Det var inte var trafikabrott hela den aktuella tiden.

Värt att notera är att ovanligt få av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta under detta kvartal. 2 av dom oplanerade avbrotten är kortare än 5 minuter. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Utöver de tekniska fel som redovisas i tabellen ovan så drabbades Högskolan i Borås samt Statens Provningsanstalt i Borås av ett beklagligt konfigureringsfel som gjorde att deras trafik var bruten i drygt 12 minuter den 27:e september.

Hans Wallberg