SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 2 2005

Detta kvartal är nog det mest störningsfria vi haft sedan GigaSunet togs i drift. Några saker vill jag dock kommentera:

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
17 st 14:57
5 st 2:52
22 st 17:50
29 st 29:46
Access-förbindelser (Telia)
1 st 39 sek
1 st 1:18
2 st 1:19
8 st 3:19
Routrar i stomnätet
2 st 19 tim
2 st
Accessroutrar
4 st 5 dygn (*)
1 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

(*) I detta ingår ett fel på en av Lärarhögskolans accessroutrar, där det tog ca 4 dygn att få fram reservdelar, men där det inte var trafikabrott hela den aktuella tiden.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 11 av dom oplanerade avbrotten är kortare än 5 minuter. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Hans Wallberg