SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 1 2005

Antalet avbrott under detta kvartal har stigit ganska drastiskt jämfört med föregående kvartal. Det är framförallt tre saker som jag vill kommentera.

Förra kvartalet hade vår leverantör problem med Växjö-Malmö samt Luleå-Kiruna. Efter utbyte av komponenter hos dem under perioden så minskade antalet avbrott drastiskt och här har det nästan varit felfritt detta kvartal..

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
20 st 23:37
9 st 6:09
29 st 29:46
17 st 13:12
Access-förbindelser (Telia)
2 st 02:05
6 st 1:13
8 st 3:19
16 st 9:23
Routrar i stomnätet
2 st 1,5 dygn
6 st
Accessroutrar
1 st 1,5 dygn
6 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 10 av dom oplanerade avbrotten är kortare än 5 minuter. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 57 minuter (Uppsala universitet och SLU, se kommentar ovan).

Hans Wallberg