SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 4 2004

Antalet avbrott under detta kvartal har stigit ganska drastiskt jämfört med föregående kvartal. Dock så är den totala avbrottstiden kortare. Det är framförallt två förbindelser, Växjö-Malmö samt Luleå-Kiruna som vår leverantör haft problem med. Efter utbyte av komponenter hos dem under perioden så minskade antalet avbrott, vi får hoppas att det håller i sig.

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
10 st 4:54
7 st 7:27
17 st 13:12
15 st 32:15
Access-förbindelser (Telia)
13 st 5:47
3 st 03:36
16 st 9:23
2 st 00:53
Routrar i stomnätet
2 st 52 dygn (*)
6 st 6 dygn
Accessroutrar
6 st 21 dygn (*)
2 st 1 dygn
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 11 av dom oplanerade avbrotten är kortare än 5 minuter. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

(*) Detta är till viss del missvisande, det var inte totalt avbrott så länge, men tiden från felanmälan till felavhjälpning var lång, pga felsökning och brist på reservdelar. Total avbrottsid i dessa fall är väsentligt kortare!

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Hans Wallberg