SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 3 2004

Som väl var så var uppgången i antal fel på förbindelserna som vi såg förra kvartalet tillfällig. Nu har antalet avbrott sjunkit igen, däremot är avbrottstiden högre, speciellt på dom oplanerade avbrotten. Orsaken till detta är framförallt två långvariga kabelskador orsakade av grävningsarbete där man inte beställt kabelmarkering!

Däremot så har vi nu tyvärr haft vårt första totala trafikavbrott till redundant anslutna kunder. Avbrottet varade i 56 minuter på natten 5-6 september och drabbade Växjö, Malmö, Lund, Halmstad och Göteborg. I samband med ett planerat kabelarbete i Borås så trädde inte redundansen in som den skulle (trafiken skulle automatiskt ha dirigerats om via Kalmar). Varför detta inte skedde är fortfarande under utredning. Även Linköping drabbades av ett olyckligt "dubbelfel" den 2 sept, och var delvis utan trafik under ca 1,5 timmar. I Stockholm drabbades STOKAB av en avgrävning av en stor kabel, som orsakade att en hel del av våra icke-redundant anslutna kunder drabbades av trafikavbrott på mellan 6 och 9 timmar den 5:e augusti.

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
8 st 25:12
7 st 7:03
15 st 32:15
17 st 21:28
Access-förbindelser (Telia)
2 st 00:53
0
2 st 00:53
5 st 01:17
Access-förbindelser (STOKAB)
1 st ca 9 timmar
0
1 st ca 9 timmar
-
Routrar i stomnätet
5 st 6 dygn
1 st 60 min
6 st 6 dygn
2 st 2,5 dygn
Accessroutrar
2 st 1 dygn
0
2 st 1 dygn
1 st 6 dygn
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 5 av dom oplanerade avbrotten är kortare än en minut. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet för 6 st redundant anslutna kunder: 56 minuter.

Hans Wallberg