SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 2 2004

Trenden med en nedgång i antalet oplanerade avbrott i nätet när det gäller förbindelser var kortvarig. Vi hoppas att uppgången vi nu ser är tillfällig, och att det minskar igen under nästa kvartal.

Under kvartalet hade vi följande avbrott:

Oplanerade
Planerade
Totalt
Föreg. kvartal
DWDM-förbindelser i stomnätet
14 st 04:21
3 st 17:06
17 st 21:28
9 st 21:08
Access-förbindelser
1 st 00:03
4 st 01:14
5 st 01:17
2 st 00:37
Routrar i stomnätet
1 st 2 dygn
1 st 30 min
2 st 2,5 dygn
2 st 0,5 dygn
Accessroutrar
1 st 6 dygn
0
1 st 6 dygn
1 st 0,4 dygn
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter.

Värt att notera är att många av de oplanerade avbrotten på förbindelserna är korta. 9 av dom oplanerade avbrotten är kortare än en minut. De planerade avbrotten är förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet. Det är fler förbindelseavbrott än föregående kvartal, men de flesta är som sagt mycket korta. Detta kan vara orsakat av fler kabelarbeten etc i och med att tjälen gått ur marken, men det är något vi får bevaka inför kommande kvartal.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Tack vare redundansen har dessa avbrott alltså inte förorsakat några avbrott till något universitet/högskola.

Hans Wallberg