SUNET-logga

Kommentarer till kvartal 1 2004

Vi ser en nedåtgående trend i antalet oplanerade avbrott i nätet både när det gäller förbindelser och routrar. Vi hoppas att det fortsätter så även för nästa kvartal.

Under kvartalet hade vi följande avbrott (föregående kvartal inom parentes)

Värt att notera är att hälften av avbrotten på förbindelserna är planerade avbrott, förvarnade av leverantören minst en vecka i förväg enligt avtalet.

Total onåbarhet: 0 minuter

Tack vare redundansen har dessa avbrott alltså inte förorsakat några avbrott till något universitet/högskola

Hans Wallberg