SUNET-logga

Kommentarer till juni 2004

Den 16-17 juni uppgraderades förbindelsen till Visby, så att Högskolan på Gotland nu har samma kapatcitet på bägge sina accessförbindelser till GigaSunet. I övrigt så har under månaden endast ett enda utbyte av trasig hårdvara skett isamband med att den nya förbindelsen till Visby togs i bruk. D å upptäcktes ett fel på det 2,5 Gbit/sek lnijekort som skulle ansluta den nya förbindelsen, varpå kortet byttes.

Förbindelsemässigt så drabbades vi i stomnätet av 2 stopp längre än 1 minut, varav ett av dessa var oplanerat (avgrävd kabel i Halmstads-trakten, tog 6,5 timmar att laga). Inget av dessa stopp orsakade trafikavbrott till någon ansluten kund. I accessnäten hade vi 2 korta avbrott, bägge kortare än 5 minuter. Inte heller dessa orsakade något trafikavbrott till den aktuella högskolan.

Det märks att juni innebär åsk-säsong, samt att den sedvanliga cirkusen med planerade strömavbrott på högskolorna sätter igång. Ett flertal högskolor har haft trafikstopp orsakade av planerade och oplanerade strömavbrott som drabbat den lokala utrustningen.

Börje Josefsson