SUNET-logga

Månads- och kvartalsrapporter

Varje månad produceras rapporter med trafikdata, trendgrafer och "hälsoläget" för GigaSunet. Här nedan finns dessa rapporter samlade, tillsammans med SUNET-ledningens kommentarer till dem (sedan våren 2004). För grafer över dygns-aktuella värden hänvisas till KTHNOCs statistiksida..

GigaSunet trafikrapporter

Rapporter finns för följande år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Det finns även en översiktlig sammanställning av trafikutveklingen de senaste månaderna.